කතා කරන්න ප්‍රමාද දරුවන්ට නිවසේදීම කථන චිකිත්සාව ලබාදෙන්නේ කොහොමද?

කතා කරන්න ප්‍රමාද දරුවන්ට නිවසේදීම කථන චිකිත්සාව ලබාදෙන්නේ කොහොමද?

කොරෝනා වෛරසය නිසා ගෙදර සිටින දරුවන්ට කථන චිකිත්සාව ලබාගැනීමට අපහසුතා තිබෙනවා. මේ නිසා ගෙදරදීම ඔවුන්ට කළ හැකි ක්‍රියා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට මේ සටහන ඔබට ගෙන එනවා. කථන අපහසුතාවක් (Delayed Speech) කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි මුලින් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. දරුවන් වර්ධනය

කථන සහ භාෂා සංවර්ධනය සහ එහි වැදගත්කම

කථන සහ භාෂා සංවර්ධනය සහ එහි වැදගත්කම

ළදරුවෙකු සන්නිවේදනය මුලින්ම සිදුවන්නේ ළදරුවෙකු අඬන විට ඔවුන්ට ආහාර, සුවපහසුව සහ ආදරය ලැබනබව දැනගත් විටය. අලුත උපන් දරුවන් සංවර්ධනයේ ආරම්භක අවධියේදී මවගේ හෝ භාරකරුගේ හඬ , පරිසර ශබ්ද හඳුනා ගැනීමට පටන් ගනී. ළදරුවන් වැඩෙන විට, ඔවුන්ගේ භාෂාවේ වචන වර්ග කිරීමට

Call Now ButtonCall Now