English
සිංහල
தமிழ்
Ratmalana Audiology Centre
Sri Lanka's first state of the art centre for testing and treating children and adults who have hearing and speech difficulties.
රත්මලාන ඕඩියෝලොජි මධ්‍යස්ථානය
ශ්‍රී ලාංකීය ශ්‍රවණ හා කථන අපහසුතා ඇති දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ප්‍රථම මධ්‍යස්ථානය
ரத்மலான செவிப்புலனியல் நிலையம்
இலங்கையில் பேச்சு மற்றும் கேட்டல் பிரச்சனைகள் உடைய சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்களை பரிசோதனை செய்யவும் பிரச்சனைகளிற்கான சிகிச்சையையும் பெற்றுக்கொள்ள கூடிய முதலாவது செவிப்புலனியல் நிலையம் இதுவாகும்.
Address ලිපිනය முகவரி
Ratmalana Audiology Centre,
15, Borupana Road,
Ratmalana

රත්මලාන ඕඩියෝලොජි මධ්‍යස්ථානය,
15, බොරුපන පාර,
රත්මලාන.

ரத்மலான செவிப்புலனியல் நிலையம்,
15, பொருபான வீதி,
ரத்மலான.

+94 (0) 117 307308
info@giftofsound.lk