ඔබේ දරුවාගේ විශේෂ අවශ්‍යතාව හඳුනාගන්න

ඔබේ දරුවාගේ විශේෂ අවශ්‍යතාව හඳුනාගන්න

“සෑම දරුවෙක්ම විශේෂ දරුවෙකි.”   ඒ අතරින් සාමාන්‍ය දරුවෙකුට කළ යැයි සිතන දේවල් කළ නොහැකි තත්වයේ දුෂ්කරතා සහිත දරුවන් විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් ලෙස හඳුන්වයි. එමෙන්ම සාමාන්‍ය පන්තිකාමරයේ සාමාන්‍ය ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වීමට නොහැකි තත්වයේ සිටින දරුවන් විශේෂ අධ්‍යාපන

වායු දුෂණයේ නොදුටු පැතිකඩ

වායු දුෂණයේ නොදුටු පැතිකඩ

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය (2019) ප්‍රකාශ කරන පරිදි, සෑම වසරකම මිලියන 7කට ආසන්න මරණ ප්‍රමාණයකට වගකිව යුත්තේ වායු දුෂණයයි. ඒ අතරින් නියුමෝනියාව වැනි ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. නමුත් ඔබ දැන සිටියාද වායු දුෂණය අපගේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියටත් බලපෑම්

Speech Therapy | කථන චිකිත්සාව

Speech Therapy | කථන චිකිත්සාව

භාෂාව, මිනිසුන් වන අපගේ වැදගත්ම සංස්කෘතික උරුමයයි. අප අනෙක් සියලු දෑ ඉගෙන ගන්නේ භාෂාව මාර්ගයෙනි. භාෂා කුසලතාවයේ පදනම වන්නේ කථනයයි. කථන පුහුණුව යනු සමාජයේදී නිවැරදි අයුරින් හා පොදුවේ පිළිගත් අයුරින් සන්නිවේදන හැකියාවන් ඇති කිරීමයි. ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයකට අයත් පුද්ගලයකුට කථන

Call Now